Oferuję pomoc lekarską w ramach konsultacji indywidualnych w przypadku:

 • bólów psychogennych,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • leczenie farmakologiczne towarzyszące psychoterapii psychodynamicznej,
 • otępień,
 • schizofrenii,
 • uzależnień od wszelkich form zachowań,
 • zaburzeń adaptacyjnych,
 • zaburzeń depresyjnych nawracających,
 • zaburzeń lękowych, fobii
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
 • zaburzeń pamięci,
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie,
 • zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • zaburzenia sfery seksualnej.
 • zaburzeń snu,
 • zaburzeń związanych ze stresem,

Cennik usług:

Wizyta diagnostyczna/pierwszorazowa 150 zł
Wizyta konsultacyjna/kolejna 130 zł
Wystawianie zaświadczeń lekarskich od 130 zł
Wizyta domowa w granicach miasta od 150 zł
Wizyta domowa w granicach aglomeracji od 200 zł